Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ của công ty

Tên công ty:Luohe Manqingluo Trading Co., Ltd.
Địa chỉ hoạt động:Changjian Square Office Building, Luohe, Henan, China
Trang web trên alibaba.com:lhmql.en.alibaba.com
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.